Veranderingen

Verandering : Er groeit iets nieuws in het veld dat vorige week nog leeg stond. Niet iets dat hier al eerder heeft gegroeid. Pompoen

Advertisements

Wandelend vanuit het dorp vielen me heel veel veranderingen op. De jonge koeien naast het voetbalveldje zijn een stuk groter dan vorige week. 

En kijk !!! In de verte de molen van Irene!!!

Wouw. De klaver  bloeit ineens uitbundig in het gras. Wat fijn voor de koeien. Ik leg Els uit waarom die kruiden die zij onkruid noemt zo goed zijn voor de koeien. 

Er groeit iets nieuws in het veld dat vorige week nog leeg stond. Niet iets dat hier al eerder heeft gegroeid. Pompoen! Om zeker te weten vraag ik het aan de boer Okke Wiersema van “in de wind” die het land heeft gepacht dit jaar en net aan komt rijden en we raken aan de praat. Biologische pompoen staat daar.

Mooi. In het perceeltje naast de gerst groeit een ander gewas, wordt daar geteeld voor het zaad. Twee keer per week zullen we het in de gaten houden.

En die molen van Irene, had ik de aanvraag voor gelezen. Wat goed dat dat tegenwoordig wel weer kan. Hoop er op een opendag mee kennis te maken.

Toenemende zorg dat bestrijdingsmiddelen verbanden houden met ADHD

WOENSDAG 26 MEI 2010

Afgelopen week publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift ‘Pediatrics’ een onderzoek waaruit blijkt dat kinderen die pesticiden binnen krijgen mogelijk meer kans lopen om ADHD te ontwikkelen. De wetenschappers onderzochten ruim 1100 Amerikaanse kinderen tussen de 8 en 15 jaar.  Kinderen die hoge concentraties van de organofosforverbinding in hun lijf hadden, kampten ongeveer twee keer zo vaak met ADHD.
Onderzoeker Marc Weiskopf spreekt van: ‘een toenemende zorg dat bestrijdingsmiddelen verbanden houden met ADHD’.  Voor het wetenschappelijke bewijs is echter nog meer onderzoek nodig.
Ook is het niet duidelijk in hoeverre de resultaten van het onderzoek voor Europa gelden. In Amerika zijn namelijk bestrijdingsmiddelen toegestaan die in de Europese Unie verboden zijn.
Organofosforverbindingen zorgen ervoor dat de impulsoverdracht tussen zenuwen en spieren geblokkeerd raakt. Daardoor sterft ongedierte. Nadeel van deze stoffen is dat ze ook schadelijk zijn voor de mens.

Onderlinge ruilverkaveling gemeente Loppersum

de wierde

Stomverbaasd was ik, toen ik van vakantie thuis kwam: aan de Noordzijde van ons dorp werden ook alle sloten gedempt en percelen glad geplet en werden alle kleine eeuwenoude ondulaties er uitgetrokken door grote machines met satelliet ver-bindingen.

De laatste oude sloot die als een radiale spaak vanuit de wierde de weilanden inging was ook gedempt!!

Dit stukje buitengebied van Oosterwijtwerd was een van de laatste authentieke cultuurlandschappen rond de wierde van Oosterwijtwerd en voor zo ver ik wist was het enigszins beschermd door het Provinciale Streekplan.

Maar ik had verstek laten gaan en het Provinciaal Streekplan van 2006 niet goed bestudeerd, wel dat van 1994, daar heb ik toen zelfs persoonlijk voor gelobbied 😦

In het Provinciaal streekplan van december 1994 staat nl”

“In het gebied rondom Oosterwijtwerd zijn landbouw en natuur in samenhang richtgevend …………………………………………… Het dempen van structuurbepalende sloten en het verwijderen van structuurbepalende houtsingels is uitgesloten. In de rest van de gemeente is landbouw richtgevend.”
En in het bestemmingsplan buitengebied 1996 van de gemeente Loppersum was dit opgenomen.

Zijn de bestemmingsplannen en het provinciale streekplan sindsdien zo aangepast dat dit zo maar kan?  En heb ik misschien de aanvraag van de landeigenaren en de toestemming van gemeente en provincie gemist?
Hebben die boeren dit er stiekemweg gewoon maar doorgedrukt zonder tegenwerking van wie dan ook? En met toestemming van de Provincie en het failliete Loppersum? Ik kan hier nergens iets over vinden in kranten of op Internet.

Gemeentebelangen heeft -ontdekte ik via Google – een briefje hierover naar de Gemeente Loppersum gestuurd maar ik heb geen antwoord gelezen. http://bit.ly/KnuGA

Wat erg!   Ik leef op dit moment op een heuvel in een groen geplet niet ecologisch bebouwd gemanipuleerd landschap,  zo plat als de zee,  ontwaterd, een monocultuur woestijn waar vogels uitsterven.   Natuur en landbouw samen?   No way,  niet hier in de gemeente Loppsersum.

Koeienmest

Oosterwijtwerd

Vanavond hadden we in het dorp een bijeenkomst in de Mariakerk over de vergunningaanvraag voor een mestopslag van 1500 m3 even buiten het dorp zelf.  De aanvrager kwam uitleg geven omdat er veel weerstand in het dorp is.
De aanvraag is gedaan door een maatschap die 32 ha grond hier heeft liggen en de opslag beslaat een stuk terrein van 25 x 25 meter waarop dan een aarden wal zou komen van zo’n 2 meter hoog met daaromheen ook een hek van 1.80 hoog.  Daarbinnen komt het bassin te liggen, dat afgedekt wordt.
1500m3 is 40 vrachtwagens vol. Dat  zou in de winter in een dag of twee, drie naar de opslag gereden worden. Het betreft koeienmest die door een vergistingsinstallatie is gegaan, die vergisting is gebeurd op de boerderij van de maatschap.
Ik vond het wel een leerzame bijeenkomst want nu weet ik dat deze maatschap heel veel land heeft (zo’n 900 ha) met heel veel melkkoeien (350 stuks) die automatisch gemolken worden. Ze hebben bij het bedrijf sinds kort een biogasinstallatie waarin methaangas gemaakt wordt dat de dynamo aandrijft die stroom levert waarvan 80% (van die opgewekte stroom) terug geleverd wordt aan het energiebedrijf. Behalve mest worden er ook restanten groenten van supermarkten, slecht gras en maiz vergist.

Bij de boerderij hebben ze ook nog eens een opslag van 3000m3 voor de mest die vergist is.

Voor de koeien telen ze zelf mais en tarwe.  (Bij het woord mais zag je gezichten in de kerk betrekken, maar je kan niet verwachten dat een koeienboer aardappels gaat telen)
Mest mag maar 14 dagen per jaar over het land uitgereden worden en in die periode is er een logistiek probleem, om de mest naar het land te vervoeren, vandaar dat ze de opslag bij het land hier willen hebben.

Zo ver zo goed, het enige rare aan het verhaal is toch wel een beetje dat het land te koop staat, waarom dan toch een mestsilo?
Volgens de woordvoerder van de maatschap wordt het land niet verkocht en wij -het dorp- zullen kijken of het inderdaad van de markt gehaald gaat worden. Waar de mensen hier bang voor zijn is dat ze opgescheept zullen worden met die vieze varkens- of kippenmest uit andere delen van het land, die mest lusten ze hier niet. Koeienmest en de bijbehorende geur zijn ze wel gewend.  😉 

Het zou slim zijn als er in de vergunning zou komen te staan dat er alleen mest afkomstig van koeien mag komen en bovendien dat het alleen voor gebruikt op dat stuk land is, want voordat je het weet zit je ineens toch opgescheept met een mest-overslagstation en dat willen we toch echt niet.