Matrilineaire Reeks

Een tijdje geleden begon ik een onderzoek naar mijn afstamming in de vrouwelijke lijn en ben daar nu  bij mijn stammoeders aangekomen

Maar al die vrouwen waren getrouwd of hadden een partner en die mannen hadden ook moeders, dat zijn ook vrouwelijke voorouders! Dus gaat het onderzoek verder. Het is leuk om te ontdekken dat ik via de vrouwelijke lijn verwant ben met zo veel mensen met totaal andere namen.   Hieronder de  stamboom van de vrouwen. Een meer uitgebreide is te vinden onder de grootmoeders.

Afstamming in de vrouwelijke lijn

STAMBETOVERGROOTMOEDER
Weijntje Maartensdr.
Geboren in 1604 te Abtswoude, overleden overleden op 22-05-1648 in Hof van Delft
gehuwd op 7 nov 1626 in Delft/Vlaardingen met Cornelis Jansz. Suijthoorn, (ook Generaal Tanthof “aen de Laen” genoemd) bouwman
Twee kinderen bekend, waarvan
STAMOVERGROOTMOEDER
Trijntje Cornelisdr. Suijthoorn
geboren in 1628 in ’t Woud. Zij is gedoopt in 1628 in ’t Woud. Trijntje is overleden op 01-11-1700 in Vlaardingen, begraven 1-11-1700 in Vlaardingen, 72 jaar oud
gehuwd 2-5-1658  in ondertrouw met Willem Pietersz Dijcxhoorn=Dijkshoorn (Blinde Willem) van beroep bouwman, geb. ± 1621, in Delft, begr. 1-03-1685 te Vlaardingen
zij kregen 6 kinderen waaronder:
STAMGROOTMOEDER
Neeltje Willemsdr. Dijkshoorn
gedoopt 09-05-1663 Vlaardingen en overleden: 05-05-1757 in Ackersdijk/Vrijeban, 93 jaar oud, begraven op 09-05-1757 Overschie
gehuwd op 1 mei 1684 in de kerk met Jan Ariensz. Qualm, bouwman te Ackersdijk, ged. 05-02-1662 Overschie, overleden te Ackersdijk, begr. 14-06-1746 te Overschie (Jan Ariensz. Qualm koopt op 3-10-1702 in Vrijenban een “Rystuyntje” groot omtrent 50 roeden voor 100 caroli guldens (RA Vrijenban 1896 LXXX nr. 20 fol. 62) Koopt in 1712 de boerderij van wijlen zijn vader met drie morgen land. Wordt in 1742 en in 1749 genoemd als bouwman onder Ackersdijck.)
Ze hadden 9 kinderen, waarvan de oudste hieronder
STAMMOEDER
Jannetje Jansdr. de Qualm
Gedoopt:  Ackersdijk, 11-03-1685 Overschie (getuige: Jannetje Philips (de moeder van haar vader))
Begraven: 10-11-1772 Naaldwijk
echtgenoot: van Bruyn Jansz. van Dorp

OUDBETOVERGROOTMOEDER
Annetje Bruinsdr. van Dorp
Geboren: 11-12-1712 te Vlaardingerambacht
Overleden:     23-03-1804 te ‘s-Gravenzande (dd begraven)
Echtgenoot: Maarten Sonneveld gedoopt op 17-05-1703 ‘s-Gravenzande overleden:  21-10-1777 te ‘s-Gravenzande (beroep landbouwer en schepen)
Trouwdatum:    26-04-1734 in Naaldwijk (kerk)
Ze kregen samen 10 kinderen.

OUDOVERGROOTMOEDER
Jannetje Maartensdr. Zonneveld
Gedoopt 26-04-1739 ‘s-Gravenzande (getuige was Lijsbeth van Dorp (zus van moeder)),
Begraven: 22-08-1789 in Naaldwijk
Echtgenoot:  Willem Hendricksz ‘t Hart
Trouwdatum:    Otr 01-04-1768 ‘s-Gravenzande, tr. kerk 17-04-1768 ‘s-Gravenzande. Zij is drie keer getrouwd geweest, maar ik stam af uit deze relatie, waaruit 6 kinderen werden geboren, waaronder:

OUDGROOTMOEDER
Antje Willemsdr ‘t Hart 04-09-1774 te Naaldwijk, gedoopt: 04-09-1774 te Naaldwijk, overleden: 12-04-1823 te Maasland
Echtgenoot:  Gerrit Abrahamsz Bregman
Trouwdatum:    20-05-1798 te Naaldwijk

OUDMOEDER
Anna Bregman
geboren 11-02-1800 te Voorburg Z.-H.
overleden 30-06-1866 te Maasland
gehuwd met Leendert van Duijn
Antje Bregman begon in 1843, na het overlijden van haar man, een winkeltje in garen en band, later zette haar dochter Trijntje hier onder dit voort.

BETOVERGROOTMOEDER

Trijntje van Duijn
Trijntje van Duijn

Trijntje van Duijn
geboren 26-02-1837 te Maasland
overleden 18-02-1917 te De Lier
gehuwd op 14-02-1862
Beroep: winkeltje in garen en band / naaister.
Na het overlijden van haar man zetten de zonen Teunis en Gerrit de manufacturenzaak voort en bouwden deze verder uit onder de naam: Firma G. Dekker. Gerrit en Trijntje woonden vanaf hun trouwdatum aan de zuidzijde van de Hoofdstraat in De Lier (het latere winkelpand van de Fa. G. Dekker). Het gebied ten zuiden van de Hoofdstraat was tot 1887 grondgebied van de gemeente Maasland. Na een grenscorrectie in 1887 werden zij automatisch inwoners van de gemeente De Lier. In 1960 verrees op deze locatie een nieuw winkelpand. Na sluiting van de Dekker-winkel in de 80-er jaren is dit pand opgesplitst en er is thans een eetcafé, een slijterij, een groentenzaak en een Bruna-winkel met Postagentschap in gevestigd. )
[Deze gegevens heb ik gevonden op de website waar de genealogie van de familie Dekker staat]
Echtgenoot: Gerrit Dekker (29-08-1834 – 03-12-1900) beroep tuinder, later manufacturier

OVERGROOTMOEDER
Antje Dekker 28-01-1864 te Maasland – 01-08-1897 te Rotterdam
Echtgenoot:    Pieter van der Meer  (27-08-1862 (De Lier) – 12-11-1934 (Rotterdam) bakker en grondlegger van de N.V. Van der Meer & Schoep Bakkerijen te Rotterdam.
Trouwdatum:    25-06-1886 te Maasland
Beroep:  ze had een hoedenwinkel, samen met haar zus Anna, overleed jong waarna Pieter met zuster Anna huwde.

GROOTMOEDER

Trijntje van Dongen

Trijntje van der Meer 03-06-1894 te Rotterdam  – 14-08-1957 te Rotterdam
Echtgenoot: Pieter van Dongen 06-01-1895 (Rotterdam) – 07-05-1972 (‘s Gravenhage)
Trouwdatum:    06-05-1920
Beroep: bakker (hielp voor haar huwelijk in de bakkerij van haar vader) Zij kregen vijf kinderen waaronder

MOEDER
Anna van Dongen 15-07-1922 (Rotterdam)  –  22-08-1990 (Rijswijk Z.H.)
Echtgenoot:  Jan van Nieuwkoop (Jan) 17-02-1925 (Rotterdam) –  21-09-1975 (Delft)
Beroep: onderwijzeres

One thought on “Matrilineaire Reeks”

Comments are closed.