Dromen

Mijn geest strekt zich uit naar de duinen en daar aan het strand zie ik haar staan in een groepje jonge mensen. Maar het is een andere tijd en ik schouw van ver; ze kijkt omhoog, ziet me en begint te stralen.

Advertisements

De heldere droom van de eerste nacht

Mijn mobieltje gaat en als ik opneem hoor ik de stem van een jong meisje: “Dag tante, kom je me ophalen, we zijn in de Koog? ”

Ik schiet overeind in bed en kom bij zinnen.
Ja, ik ben echt op Texel, en niet zo ver van de Koog.
Maar in werkelijkheid is mijn mobiel niet gegaan, want die staat ‘s nachts uit.

Mijn geest strekt zich uit naar de duinen en daar aan het strand zie ik haar staan in een groepje jonge mensen. Ik herken haar direct.  Er is geen dorp te zien,  er zijn slechts duinen, strand, klei, zee, en een platbodemschip.  Het is een andere tijd en ik schouw van ver.  Eeuwen geleden  . . . . .

Ze kijkt omhoog,  ziet me en begint te stralen.

Ik heb haar bevestigd.

Seabhac Nathair

Tussen Texel en Eierland lag ooit een waddeneiland, Ganc of Ganchala. Dat eiland is, net als Callantsoog en Huisduinen, totaal in zee verdwenen.  De Koog is wel een oude plek, ooit op dat duinen-eiland gelegen. bron o.a. Het Kennemer landrecht van 1274 tot het begin van de Republiek van Allan, A.J. – UVA

OHZ I, 15 (822-±825): “trado in villa Widimuntheim quod emi predium a Folcratebane, et in villa Lienesbach terram X huba rum quam Lubaldus habuerat ibi et in Ganc VIII hubarum terram quam habuerat Sosso et (tradidit bona sua) in Wester kinlo son quid hereditate possedi (quidquid hereditatis ha buit)”.

OHZ I, 25 (±2de helft 9de eeuw): “Ego Brunihilt cognomento Tetda de regione Frisonum (…) trado (…)
silvam, agros, domos, et familias, in his septem villis hoc est in Lanthoy, et in Langenmore, sive in Bretenmore,
et in Tyeslemore, et in Kintloson, et in Gankcha la”.

L.Ph.C. van den Bergh,  Handboek, p. 7: “In de gouw Tessel, ten O. van het eiland van die naam lag een “insula Ganc”, dat in de Traditiones Fuldenses genoemd wordt.  Het heette ook Ganchala (waar schijnlijk Gancha land)”. https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015027921777

Wereld

image

Op een mooie lente avond, keerde de bruine draak terug naar de wereld en zette de magiër en enkele leerlingen neer  aan de oever van de rivier waar de magiër verder ging met onderwijs in de kunst van het onmogelijke alsof er geen water kolkte en geen vreemde immense regenboog over hen heen boog. De regenboog vervaagde en het water gleed zachtjes langs de oever. De draak siste en slonk tot handgrootte. Tamar strekte haar hand uit, nam hem op en zong tegen hem in een exotische taal waarna de bloesems op de oever zich openden. In huis begon de vrouw met haar mee te zingen en de kinderen buitelden lachend en neuriënd naar buiten.

Het was vrede, overal!

Negen

De wereld van negen had hen verblind
En derhalve
onzichtbaar gemaakt.
Zo overdonderend
Dat gevoel maandenlang
Ook uitgeschakeld was.

De wereld van de goden
Is voor gewone stervelingen
Te fel om te aanschouwen.

De draak was de eerste die bewoog,
Zijn innerlijk vertelde hem waar zijn vrienden waren,
hij verplaatste hen voorzichtig tussen de schubben boven zijn ogen waarna hij hen zachtjes wakker zong.
“Dat is niet waar, het is slechts een illusie ”
Zong hij, wist hij, voelde hij, vertrouwde hij

image

En doordat ze de illusie en het geloof los konden laten,  werden ze wakker,
Maakten ze zich los uit illusionaire banden van de  dimensie
. . . . ..
In een werveling kwamen ze terug
en aanschouwden de wereld…..

Acht

2014-10-01 21.27.06_editedHet drakenpad slingerde door de donkere dimensies van de spin. In de wereld van acht waren ze gebonden door de kleverige draden van het web en streden ze maandenlang in stilte en zonder enig lichtpuntje tegen de giftige stralen die op hen afgevuurd werden. Verpakt in een ondoorzichtige cocon rolden ze oneindig lang verder via het drakenpad, tot de cocon brak en hen uitspuugde in de grandioze wereld van negen

De wereld van zeven

image
Binnen de wereld van zeven vochten de helden wekenlang met meer dan licht en donker, zonder dat er ruchtbaarheid aan kon worden gegeven. De wereld van zeven was er een van geheimen, initiaties, uitdagingen, gevechten en inzichten die alleen aan ingewijden kan worden geopenbaard. De draak bezat de kennis en ondersteunde hen, zijn stevige schubben, wervelingen en magie omringden hen en boden bescherming. Tamar zong poorten waar voorheen niets was. Asho kerfde drakenwegen in het oneindige en de magiër vormde paden in onbeschreven dimensies terwijl de draak leidde, spon en weefde tussen dimensies door.

Drie in twee

image

Trilling, optelling, beweging, het was er wel, en het was er niet, ze vochten 0 1 0 1 0 1 of 0 0 0 0 0 0  en 1 1 1 1 1 1 met alles daar tussen in. Tijd leek en versprong. Vanuit hun magisch centrum overwonnen ze en met een werveling schoten ze vanuit 2 in de 7e wereld