Juni

De maand juni 2017

Advertisements

Juni stamt waarschijnlijk af van de Godin Juno:  het vrouw zijn, het huwelijk en de geboorte. 

Juni was volgens een gedicht van Ovidius de maand van de jongeren, en werd voorafgegaan door mei, de maand van de ouderen, zoals blijkt uit de regel “Iunius est juvenum, qui fuit ante, senum.” Jongeren -juvenes- waren mensen van tussen de 17 en 45 jaar oud.

Zomermaand
Op 21 juni is het begin van de astronomische zomer. Maar de meteorologische zomer begint al op 1 juni. De dagen zijn nu het langst van het jaar.

Rozenmaand
In juni bloeien de meeste rozen. De fraaie bloem is inspiratie voor veel romantiek.

Brachmanoth
Lange tijd was het gebruikelijk om in juni de velden en akkers braak te laten liggen. De grond kon zo tot rust komen en van onkruiden worden ontdaan, alvorens opnieuw in te zaaien. 

AErra Litha

The “Reckoning of Time” van Bede uit de 7e eeuw heeft er nog een andere benaming voor: De maan die correspondeerde met juni was bekend als AErra Litha, “eerste” of “voorafgaand aan” Litha.  Juli was AEfterra Litha. Bede schrijft dat Litha “teder” betekent ook wel  “kalm”,  zelfs “bevaarbaar” en dit zou verwijzen naar het makkelijk bevaardbaar zijn van de zee in deze tijd van het jaar en ook naar de kalmte van de winden

De Joodse maand Sivan

Op 26 mei begon de maand Sivan die 30 dagen duurt.
Sivan is  de derde van de 12 maanden van de Joodse kalender (en de 9e in de civiele kalender)
Kleur: licht oranje
Letter:  Zayin ( ז )
deze letter heeft de getalswaarde 7 en heeft de betekenis van “dit” of “deze”. De oude wijzen zeggen dat alle zevens geliefd zijn.
Feest in deze maand is Shavuot, waarbij herdacht wordt dat Mozes de Tora ontving op de berg Sinai.
dierenriem:  Tweelingen
Dit symboliseert  de twee tabletten waarop de Tora stond, maar verwijst ook naar 2 mensen die innig verbonden zijn,  en naar een God die verbonden is met zijn volk.
Stam:  Zebulun (זְבוּלֻן ) een van de zonen van Leah, een stam van handelaren en zeevarenden.
Deze naam begint ook met de Zayin. (elders kwam ik één keer de stam Juda tegen dus vergt dit nog meer studie)
Gevoel/zintuig/begrip:   wandelen (niet fysiek maar spiritueel gezien, vooruitgang) (ook hier 1 maal andere betekenis nl spraak, in hetzelfde artikel)
Controlerend lichaamsdeel:  Linker voet (rechter voet volgens artikel dat ook beide vorige delen andere betekenis mee gaf)

He who walks with sincerity shall walk with confidence

April

de maand April

In de Romaanse kalender begon in april het voorjaar.
Aprilis betekent openen:   het  ontluiken van bloemen en bladeren,  het zaad dat opkomt, de kracht van het voorjaar.

Grasmaand
Nieuw vers gras, vee gaat de wei in.

Kiemmaand komt uit de Franse tijd (germinal)

Paasmaand
Heel vaak valt Pasen in de maand april.

Eiermaand
Pasen en eieren eten

Ôstarmânoth is de naam die de Franken aan April gaven

De Joodse maand Nisan

28 maart was de eerste dag van Nisan.  De dag begint in deze kalender eigenlijk de avond er voor bij zonsondergang, i.e. op 27 maart 2017.

Dit is volgens de Tora de eerste maand van het jaar en met deze maand begint de lenteperiode.  Deze maand heeft 30 dagen. De drie maanden in deze lenteperiode – Nisan, Iyar, Sivan – komen overeen met de drie stammen van Juda:  – Judah,  Issachar,  Zebulun
Nisan is de lentemaand (חודש האביב) maar ook een maand van wonderen
Letter: Hei (ה)
deze letter is de bron voor alle 22 letters van het alef-beit.
dierenriem: Aries  (Lam)
Het lam symboliseert het offer van Pesach , het Joodse volk zelf wordt voorgesteld als een lam, omgeven door 70 wolven.
Stam: Judah, de koning, de eerste stam van Israël
Gevoel/orgaan:  Spraak
Feest deze maand:  Pesach, en op de vooravond van de 15e Nisan wordt het verhaal van de Exodus (uittocht uit Egypte) verteld.
Erev Pesach is dit keer op de avond van 10 april 2017
Controller: Rechter voet

Toelichting:

Volgens de Thora begint het jaar  in  de maand Nissan, in het voorjaar (maart/april) omdat de Hebreeuwse God bij de uittocht uit Egypte de Joodse stammen de opdracht gaf in deze maand van de uittocht het nieuwe jaar te beginnen.

Niesan, afgeleid van het Babylonische Nisanu, is ook de Arabische en Turkse naam voor de maand april.

Volgens  het boek Sefer Yetzirah  heeft elke maand van het Joodse jaar  een corresponderende kleur, een letter van het Hebreeuwse alfabet, een sterrenbeeld, een van de twaalf stammen van Israël, een gevoel, en een controlerend orgaan / onderdeel van het lichaam.

Hindu kalender

De hindu kalender rekent met maanjaren. Zeven keer per negentien jaar wordt een extra maand ingelast om de zonjaren en maanjaren in tred te houden. De plaats van de extra maand hangt af van de beweging van de zon door dierenriem.
De meeste Hindu’s gebruiken de Poernimanta-kalender. De maand begint daarin direct na volle maan.
In de Amanta-kalender begint de nieuwe maand na de nieuwe maan.

Er zijn feesten die gehouden worden als vaste zonnefeesten en feesten die variëren met de maankalender.

Op 14 April 2017 is het Tamil Nieuw Jaar, de 15e April Bengali Nieuw Jaar. Maar vorige maand op 28 maart was het Hindi Nieuw Jaar.

Gayatri Mantra

Maart

MAART (MARTIUS)

Mars is  een oorlogs- en beschermgod en naar hem is deze 3e maand van het jaar genoemd, maar in de Oud Romeinse kalender is  het nu de eerste maand van het jaar!!!

Andere namen voor de maand Maart:

Lentemaand

de oude Germaanse naam voor deze maand, betekent  voorjaarsmaand

Thormanoth
Thor,  is de Germaanse God van de donder en oorlog, De Germanen noemden deze maand ook naar hem: er zijn veel overeenkomsten tussen Mars en Thor.

Lenzinmanoth
Het begin van de lente. De astronomische lente begint omstreeks 21 maart. De klimatologische lente begint al op de 1e. Deze naam stamt uit de tijd van de Franken.

Dorremaand
Vermoedelijk  een verbastering van Thormanoth, maar het zou ook kunnen wijzen op de nog kale takken aan de bomen.

Buienmaand
Regenmaand, ook wij hebben het nog steeds over “Maartse buien”

de Joodse maand Adar

Dit is de 12e maand in de Thora.

De Joodse maand Maart 2017:
5777 is het volgens de Joodse kalender Hij begon op Rosh CHodesh op 27 februari 5777)  dat is de eerste dag van de maand Adar.
Kleur groen
Adar betekent kracht אדיר
Purim is de feestdag in de maand Adar en viel dit jaar op   12 maart
Letter voor deze maand is de Kuf ק welke aap betekent.  Dit symboliseert zowel een lach als een maskerade
Kuf betekent ook het “oog van een naald”
Dierenriem: Pisces (Vissen) in de Kabbalah is dit een symbool voor de verborgen werkelijkheid
Stam: Naftali
Gevoel: lachen als uitdrukking van onbegrensde vreugde
Controller: de milt

toelichting:
Moses kreeg de opdracht van God  om een Joodse kalender te maken en die te baseren op de fasen van de maan, maar hem tegelijkertijd een zonnekalender met de jaarlijkse seizoenen te maken.  Dit was alleen mogelijk door een negentienjarige cyclus te maken die zes verschillende Joodse jaartypes bevat. De Joodse kalender heeft jaren van 12 of 13 manen en bestaat uit jaren van 353, 354, 355, 383, 384 of 385 dagen. Een schrikkelmaand wordt ingevoerd in het 3e, 6e, 8e, 11e, 14e, 17e en 19e jaar en daardoor komen in het 19e jaar de zonnecyclus en de maancyclus weer samen.

De volgorde van de joodse maanden kan op twee manieren plaatsvinden

1. volgens de Thora: deze begint in  de maand Nissan, in het voorjaar (maart/april) omdat de Hebreeuwse God de Joden de opdracht gaf in deze maand het nieuwe jaar te beginnen.

2. Volgens de Misjna, de mondelinge overlevering,  begint het jaar met de maand tisjrie (de zevende maand volgens de Thora) en dus in het najaar

Adar  is de laatste maand van het Joodse jaar volgens de Thora, maar volgens de mondelinge overlevering vieren de Joden in de herfst nieuw jaar op Rosh hashana en volgens deze mondelinge overlevering is het nu de 7e maand van de Joodse kalender.  De jaartelling ( 5777 dit jaar) is van de mondelinge overlevering, niet volgens de Thora (!)

Celtic year

The Celtic Year (originially adapted from Timeless Wisdom of the Celts, and further analyzed and expanded by Nathair)

The earliest-known Celtic calendar is the Coligny calendar, now in the Palais des Arts, Lyon. It dates probably from the 1st century BCE, and is made up of bronze fragments, once a single huge plate. It is inscribed with Latin characters, but in Gaulish.

It begins each month with the full moon, and covers a 30-year cycle comprising five cycles of 62 lunar months, and one of 61.

It divides each month into fortnights rather than weeks, with days designated – from observation – as MAT (good) or ANM (not good). Each year is divided into thirteen months.

The Coligny calendar achieves a complex synchronization of the solar and lunar months.

 Celtic Modern  Probable  Modern reference Modern reference 
Celtic
months Meaning  Amergin  Ogham alphabet
Samonios October /
November

Seed-fall

 I am the noise of the sea  Ngetal – Reed

Dumannios

November /
December

Darkest depths

 I am an Ocean-wave  Ruis – Elder
(Sambucus)

Riuros

December /
January

Cold-time

I am a stag of seven tines  Beith – Birch

Anagantios

January /
February

Stay-home time

I am a lake upon a plain  Luis – Rowan

Ogronios

February /
March

Ice time

I am a wind over the sea  Nuin – Ash

Cutios

March /
April

Windy time

I am a tear of the sun  Fearn – Alder
(Alnus)

Giamonios

Apri l/
May

Shoots-show

I am a hawk upon a cliff  Saille – Willow

Simivisonios

May /
June

Bright time

I am a beautiful flower  Huathe – Hawthorn

Equos

June /
July

Horse-time

I am a god who sets the head on fire  Duir – Oak

Elembiuos

July /
August

Claim-time

I am a keen spear that pours forth battle  Tinne – Holly

Edrinios

August /
September

Arbitration-time

I am a salmon in a pool  Coll – Hazel

Cantlos

September /
October

Song-time

I am a hill of skilled ones  Muin – Vine
 I am a boar in battle frenzy

eagle=sky, deer=land, salmon=sea, boar=otherworld

25 february 2012

De maan hangt als een bootje in de lucht met Venus vlak bij. Geweldig, wat mooi zo in de schemer!

Als je met een telescoop kijkt kun je Venus ook zien als een soort sikkel, want ook deze planeet heeft schijngestalten.
Maar sinds 20:00 uur is de hemel langzaam aan dichtgetrokken hier in het Noorden, misschien later nog?

Donkere maan 2012

“Donkere” maan – dat wat de meeste Nederlanders de nieuwe maan noemen

Shoreline at nightJanuari maandag 23
Februari dinsdag 21
Maart donderdag 22
April zaterdag 21e
Mei zondag 21e
Juni dinsdag 19e
Juli donderdag 19e
Augustus vrijdag 17e
September zondag 16e
Oktober maandag 15e
November dinsdag 14e
December donderdag 13e

Volle maan en voorjaarsequinox 2011

Equinox

De astronomische lente begint wanneer het middelpunt van de zonneschijf  het lentepunt bereikt. Dit jaar is dat op 21 maart 2011 om 0:21 uur.

Snow moonWij denken altijd dat op de dag van de equinox de dag even lang is als de nacht, maar dat gaat niet helemaal op voor onze regio. Al op 18 maart 2011 is het verschil tussen zonsopkomst en zonsondergang precies 12 uur. Er zijn twee redenen: de tijdstippen hebben betrekking op de randen van de zon en niet het middelpunt en bovendien heb je het verschijnsel van atmosferische straalbreking waardoor als het ware het zonnebeeld iets wordt opgetild en dus al iets eerder zichtbaar wordt dan de berekening doet voorkomen. Door deze twee verschijnselen worden alle dagen van het jaar net iets langer dan ze volgens berekeningen zouden “moeten” zijn.

Volle maan en perigeum

Volle maan april 2009Enkele dagen voor de equinox, nl op 19 maart om 19:10, is de maan vol,  zij staat op dat moment in het sterrenbeeld Maagd; deze volle maan heeft de kleinste geocentrische afstand van alle volle manen van 2011 en dit jaar zul je dus geen grotere volle maan kunnen zien dan juist in deze nacht. De maan komt op om 19:01 op 95° O (Utrechtse tijd)

Het perigeum zelf valt  op 19 maart om 20:00 uur, dan is de afstand 356575 en de diameter van de maan is dan 33’31”.  Het perigeum is het punt in een baan rond de Aarde dat het dichtst bij het zwaartepunt van de Aarde ligt.

Wat dan ook op zal vallen is dat de getijden heel sterk zullen zijn.  Sowieso heb je na elke volle maan een springtij, maar rond een perigeum is het effect sterker.
[Overigens zal op 14 november 2016 de maan nog veel dichter bij staan nl op 356511 km afstand, maar dat duurt nog 5 jaar!]

Getijden en maanstanden in je eigen agenda

Rijkswaterstaat heeft sinds 2003 een wizard waarmee je de hoog en laag waterstanden bij jou in de buurt  en de maanfasen in je eigen kalender kunt opnemen http://live.getij.nl/outlookgadget/php/index.php?field_language=nl
Je maakt hiermee een ics export bestand dat in veel standaardkalenders (outlook bijv) geïmporteerd kan worden.