Spring equinox 2006


Equinox Posted by Picasa


Equinox Posted by Picasa


Snowdrops Posted by Picasa

Advertisements

Duivelssteen in Ellecom

In de Middachter bossen, vlak achter de Steeg ligt een grote steen. Een zwerfkei van 180x100x70 cm, met een gewicht van ongeveer 3.000 kg. Op een wat verhoogde rand in het bos. De aanwezigheid op die plaats kan wellicht verklaard worden uit het schuiven van het ijs, miljoen jaar geleden. Er is echter meer dan die natuurlijke oorzaak. Niet het ijs liet die steen daar achter, maar de duivel. Hij was het die de steen vanaf de 95 meter hoge Doesburgse Toren over de IJssel wierp. Tussen Ellecom en De Steeg door, tot in de verhoogde rand van de Middachter bossen. Zijn drie vingertoppen (bokke-tenen) zijn ook nu nog als holtes in het steenoppervlak te zien. De legende vermeldt niet wat de duivel tot zo’n grote woede heeft aangezet. Misschien is er een verbinding met het gegeven, dat er bloed uit de steen zal vloeien als je er er met een speld in prikt.

Dieren Orakel

Danh brengt ons de eigenschappen gratie , pracht en integriteit. Door je te concentreren op de reebok is het mogelijk een groter gevoel van waardigheid en evenwichtigheid te bereiken. Zelf oog in oog met een situatie waarin je je kwetsbaar of bekeken voelt, zoals in een rechtzaal of bij een openbaar optreden, helpt het als je je richt op de reebok. Als je vraagt om bescherming van zijn geest zul je je kalmer, sterker en waardiger voelen. De reebok staat ook voor onafhankelijkheid, zoals spiritueel als lichamelijk. Door deze kaart te trekken kun je de kracht vinden om je zelfstandigheid te winnen en te behouden. In het Ogham-alfabet, de Druïdentaal van de heilige bomen, staat de reebok in de relatie met Beith, de berk en het getal een. De berk heeft te maken met de zegening van elk begin. Het is gunstig als je deze kaart trekt terwijl je bezig bent met nieuwe plannen. De reebok is verbonden met vruchtbaarheid en seksualiteit, wat erop wijst dat je een weg kunt vinden die waardigheid , gratie kracht en integriteit brengt in je seksuele leven.

Ziek

van de week flink ziek geweest, zaterdagnacht ging de temperatuur over de 40C, mijn longen barsten van de kramp, mijn gedachten gingen in cirkeltjes rond…..programmeren: eerst dit, dan dat, een heel stuk VB-script en vervolgens weer een cirkel daarboven met precies het zelfde stukje programmacode …., vervolgens weer een cirkel daarboven met precies hetzelfde stukje programmeertaal. Van afstand kijkend zag ik dat ik een spiraal aan het maken was, naar beneden toe verdween het stukje programmeertaal, bovenaan vulde het zich onuitputtelijk en eindeloos aan met steeds maar weer het zelfde stuk, want ik kon mijn gedachten niet stilzetten. Mijn hersens waren door de hitte zeer verward. Ik ben wel drie nachten bezig geweest met spiralen opbouwen en uitbreiden. Ze oogden schitterend in de hemel tussen de sterren

Ervaringstocht Deventer

Ervaringstocht naar Deventer

We komen bij elkaar voor het station: een klein groepje (Dick, Ananda, Lia, Frits Gearr en ik). Snijdende kou en sneeuw. Het is druk in de stad

Het stadswezen: er zijn twee lichtwezens volgens Dick, één boven de stad en één onder de aarde. Met beiden voel ik contact.
Veel mensen want het is Dickensdag. Dat waren we even vergeten. We lopen met de stroom mee en er om heen over de markt. Er is van alles te doen. Ook een kerspel met echte kamelen.

Pand ?de Drie Haringen, een oud 16e-eeuws koopmanshuis van Herbert Dapper

Oefeningen
– wat is de mannelijke zijde en wat is de vrouwelijke zijde van de kop of achterzijde
– waar kan ik de stroom van boven naar beneden het beste voelen staande voor het huis (hier is het achter beter te ervaren dan voor)
– hoe is het met bijv. het aantal stenen in de bogen boven de vensters; 12 of 6 aan de ene zijde of anders met in het midden de 13e of 7e steen
– hoe is de kosmische doorstroom van de oorspronkelijke bouwintentie van boven naar beneden met de hand voelen

Pand overkant straat, Brink nr. 69, nu Openbare Bibliotheek
hier gaat het midden niet door de vensters maar in de steen-gevel
We zoeken een toilet hier in dit mooie pand.

Raadhuis:
in gevel op noordwesten drie stenen
ster: meest noordelijk,de heilige richting mannelijke en vrouwelijke aspecten in zich dragend
maan in het midden en vrouwelijk, kijkt naar het zuidenzon: meest zuidelijk en mannelijk – er voorstaand is rechts mannelijk

Warme plek:
Dan aan het begin van de Polstraat voelen we een warmte uit de aarde. Er is een duidelijke stroming van warmte. Lia kan hier niet lang blijven staan.

Bezoek rivier de IJssel
Nu varen er nog schepen in de rivier doch lange tijd werd ?s winters geen grote vaart gevaren. Nu doorsnijden de grote boten als een ploeg de stroom door snel stroomopwaarts te varen.

We lopen over de Ijsselbrug, het rivierlichaam is te voelen. In het midden is ze vrij.

Er is in de Polstraat een aparte woning met speciaal bovenlicht

Stadhuis, De waag uit 1632
-in de gevel talrijke kopjes, ondermeer wildeman, die ook op de staande zuilen bij de toegang staan afgebeeld. Planeet – energieën zijn verbonden met bepaalde kopjes: mars, Jupiter bovenin, Venus in engelenkop, zon, doch geen maan.
– Let op het wapen van Deventer: links een zwarte steenadelaar en rechts schild met rood en wit vlak. De drie alchemische kleuren van zwart (aarde/lichaam) wit; kosmos/geest en rood; ziel.
De adelaar tref je vooral aan in sterk alchemische steden die een sterke band hadden met het Duitse Rijk. Dit vormde de oostgrens van het Duitse Rijk

Er is in de kerk een markt. Wij gaan een trappetje af naar de crypte ,waar we ook met elkaar zullen eten en lange tijd blijven ervaren.

Er zijn drie rijen zandstenen zuilen.
Dick deelt de ruimte in drie ruimten met als driedeling: onderlichaam (dierlijk), middenlichaam (menselijk; met de waterput op de plaats van het hart), hoofd (goddelijk)
Maar voor mij is het door de 6 zuilen in vieren gedeeld.
Wanneer ik daar sta aan de wetkant zie ik teruggaand in de tijd ongeveer 1000 jaar geleden vechtende mannen. Oorlog. Ik voel emoties: verdriet en pijn in mijn nek. Later, daar doorheen gaand is er vernieuwing en verandering. Een andere ervaring op een ander plek bij de put, in het zuiden duidelijk een beeld van de rode godin.
Dit is een oude plek, vrouwelijk in eerste instantie, later mannelijk gemaakt.
Overal komt in de kerk het getal 3 of veelvoud hier van terug.
Zie de foto?s.
In de vloer van de kerk boven de crypte zijn veel stenen met runetekens er in.

Oudste huis van Deventer in de Sandrastraat met tufsteen en trachietblokken. Toch voelt dat tufsteen nog levend aan.

Door de kou naar een plaats om iets warms te eten / drinken.

Vervolgens kunnen we gratis binnen het Dickens concours komen en volgen de massa over het traject tussen de Dickensfiguren naar de Bergkerk uit de 12e eeuw. Deze kerk is van binnen helemaal open en heeft veel grafzerken met runeachtige tekens. De kerk ligt op een hoogte en is een voormalig Saksisch heiligdom. In deze kerk komt het getal 4 veel terug. We blijven – ieder op eigen gelegenheid rondlopend een tijd in deze kerk tot het donker wordt en vervolgen onze weg dan over het dickensconcours naar het einde.

Aan het eind van de dag lekker iets warms eten met elkaar