Duivelssteen in Ellecom

In de Middachter bossen, vlak achter de Steeg ligt een grote steen. Een zwerfkei van 180x100x70 cm, met een gewicht van ongeveer 3.000 kg. Op een wat verhoogde rand in het bos. De aanwezigheid op die plaats kan wellicht verklaard worden uit het schuiven van het ijs, miljoen jaar geleden. Er is echter meer dan die natuurlijke oorzaak. Niet het ijs liet die steen daar achter, maar de duivel. Hij was het die de steen vanaf de 95 meter hoge Doesburgse Toren over de IJssel wierp. Tussen Ellecom en De Steeg door, tot in de verhoogde rand van de Middachter bossen. Zijn drie vingertoppen (bokke-tenen) zijn ook nu nog als holtes in het steenoppervlak te zien. De legende vermeldt niet wat de duivel tot zo’n grote woede heeft aangezet. Misschien is er een verbinding met het gegeven, dat er bloed uit de steen zal vloeien als je er er met een speld in prikt.

Dieren Orakel

Danh brengt ons de eigenschappen gratie , pracht en integriteit. Door je te concentreren op de reebok is het mogelijk een groter gevoel van waardigheid en evenwichtigheid te bereiken. Zelf oog in oog met een situatie waarin je je kwetsbaar of bekeken voelt, zoals in een rechtzaal of bij een openbaar optreden, helpt het als je je richt op de reebok. Als je vraagt om bescherming van zijn geest zul je je kalmer, sterker en waardiger voelen. De reebok staat ook voor onafhankelijkheid, zoals spiritueel als lichamelijk. Door deze kaart te trekken kun je de kracht vinden om je zelfstandigheid te winnen en te behouden. In het Ogham-alfabet, de Druïdentaal van de heilige bomen, staat de reebok in de relatie met Beith, de berk en het getal een. De berk heeft te maken met de zegening van elk begin. Het is gunstig als je deze kaart trekt terwijl je bezig bent met nieuwe plannen. De reebok is verbonden met vruchtbaarheid en seksualiteit, wat erop wijst dat je een weg kunt vinden die waardigheid , gratie kracht en integriteit brengt in je seksuele leven.

Ziek

van de week flink ziek geweest, zaterdagnacht ging de temperatuur over de 40C, mijn longen barsten van de kramp, mijn gedachten gingen in cirkeltjes rond…..programmeren: eerst dit, dan dat, een heel stuk VB-script en vervolgens weer een cirkel daarboven met precies het zelfde stukje programmacode …., vervolgens weer een cirkel daarboven met precies hetzelfde stukje programmeertaal. Van afstand kijkend zag ik dat ik een spiraal aan het maken was, naar beneden toe verdween het stukje programmeertaal, bovenaan vulde het zich onuitputtelijk en eindeloos aan met steeds maar weer het zelfde stuk, want ik kon mijn gedachten niet stilzetten. Mijn hersens waren door de hitte zeer verward. Ik ben wel drie nachten bezig geweest met spiralen opbouwen en uitbreiden. Ze oogden schitterend in de hemel tussen de sterren

Ervaringstocht Deventer

Ervaringstocht naar Deventer

We komen bij elkaar voor het station: een klein groepje (Dick, Ananda, Lia, Frits Gearr en ik). Snijdende kou en sneeuw. Het is druk in de stad

Het stadswezen: er zijn twee lichtwezens volgens Dick, één boven de stad en één onder de aarde. Met beiden voel ik contact.
Veel mensen want het is Dickensdag. Dat waren we even vergeten. We lopen met de stroom mee en er om heen over de markt. Er is van alles te doen. Ook een kerspel met echte kamelen.

Pand ?de Drie Haringen, een oud 16e-eeuws koopmanshuis van Herbert Dapper

Oefeningen
– wat is de mannelijke zijde en wat is de vrouwelijke zijde van de kop of achterzijde
– waar kan ik de stroom van boven naar beneden het beste voelen staande voor het huis (hier is het achter beter te ervaren dan voor)
– hoe is het met bijv. het aantal stenen in de bogen boven de vensters; 12 of 6 aan de ene zijde of anders met in het midden de 13e of 7e steen
– hoe is de kosmische doorstroom van de oorspronkelijke bouwintentie van boven naar beneden met de hand voelen

Pand overkant straat, Brink nr. 69, nu Openbare Bibliotheek
hier gaat het midden niet door de vensters maar in de steen-gevel
We zoeken een toilet hier in dit mooie pand.

Raadhuis:
in gevel op noordwesten drie stenen
ster: meest noordelijk,de heilige richting mannelijke en vrouwelijke aspecten in zich dragend
maan in het midden en vrouwelijk, kijkt naar het zuidenzon: meest zuidelijk en mannelijk – er voorstaand is rechts mannelijk

Warme plek:
Dan aan het begin van de Polstraat voelen we een warmte uit de aarde. Er is een duidelijke stroming van warmte. Lia kan hier niet lang blijven staan.

Bezoek rivier de IJssel
Nu varen er nog schepen in de rivier doch lange tijd werd ?s winters geen grote vaart gevaren. Nu doorsnijden de grote boten als een ploeg de stroom door snel stroomopwaarts te varen.

We lopen over de Ijsselbrug, het rivierlichaam is te voelen. In het midden is ze vrij.

Er is in de Polstraat een aparte woning met speciaal bovenlicht

Stadhuis, De waag uit 1632
-in de gevel talrijke kopjes, ondermeer wildeman, die ook op de staande zuilen bij de toegang staan afgebeeld. Planeet – energieën zijn verbonden met bepaalde kopjes: mars, Jupiter bovenin, Venus in engelenkop, zon, doch geen maan.
– Let op het wapen van Deventer: links een zwarte steenadelaar en rechts schild met rood en wit vlak. De drie alchemische kleuren van zwart (aarde/lichaam) wit; kosmos/geest en rood; ziel.
De adelaar tref je vooral aan in sterk alchemische steden die een sterke band hadden met het Duitse Rijk. Dit vormde de oostgrens van het Duitse Rijk

Er is in de kerk een markt. Wij gaan een trappetje af naar de crypte ,waar we ook met elkaar zullen eten en lange tijd blijven ervaren.

Er zijn drie rijen zandstenen zuilen.
Dick deelt de ruimte in drie ruimten met als driedeling: onderlichaam (dierlijk), middenlichaam (menselijk; met de waterput op de plaats van het hart), hoofd (goddelijk)
Maar voor mij is het door de 6 zuilen in vieren gedeeld.
Wanneer ik daar sta aan de wetkant zie ik teruggaand in de tijd ongeveer 1000 jaar geleden vechtende mannen. Oorlog. Ik voel emoties: verdriet en pijn in mijn nek. Later, daar doorheen gaand is er vernieuwing en verandering. Een andere ervaring op een ander plek bij de put, in het zuiden duidelijk een beeld van de rode godin.
Dit is een oude plek, vrouwelijk in eerste instantie, later mannelijk gemaakt.
Overal komt in de kerk het getal 3 of veelvoud hier van terug.
Zie de foto?s.
In de vloer van de kerk boven de crypte zijn veel stenen met runetekens er in.

Oudste huis van Deventer in de Sandrastraat met tufsteen en trachietblokken. Toch voelt dat tufsteen nog levend aan.

Door de kou naar een plaats om iets warms te eten / drinken.

Vervolgens kunnen we gratis binnen het Dickens concours komen en volgen de massa over het traject tussen de Dickensfiguren naar de Bergkerk uit de 12e eeuw. Deze kerk is van binnen helemaal open en heeft veel grafzerken met runeachtige tekens. De kerk ligt op een hoogte en is een voormalig Saksisch heiligdom. In deze kerk komt het getal 4 veel terug. We blijven – ieder op eigen gelegenheid rondlopend een tijd in deze kerk tot het donker wordt en vervolgen onze weg dan over het dickensconcours naar het einde.

Aan het eind van de dag lekker iets warms eten met elkaar

Giessenburg

26 november 2005 ?de plek? te Giessenburg

Info: Giessenburg ligt aan het riviertje de Giessen in Zuid-Holland. Het dorp is het ontstaan in 1957 door een herindeling van Giessen-Nieuwkerk en Peursum en telt ongeveer 4700 inwoners.
Van oorsprong is deze streek een agrarisch gebied met hoofdzakelijk veeteelt.

Dick is geomant en noemt zich gaioloog. Voor mij is geomantie verwant aan Feng Shui en dat gaat over de relatie tussen de mens en de leef- of werkomgeving en is gericht op harmonie tussen natuurlijke en gecreëerde vormen..

Alles wat de mens maakt is in wezen niet natuurlijk, maar kan wel met die natuur in harmonie gebracht worden. Het doel van Feng Shui is om onze leef- of werkomgeving zo aan te passen dat een harmonieuze stroming van Ch’i (levenskracht) gestimuleerd wordt. In de Chinese filosofie draait alles om harmonie en evenwicht tussen complementaire krachten Yin en Yang, zoals mannelijk en vrouwelijk.

Omdat de Chinese symboliek vaak niet overeenkomt met mijn innerlijke symbolen is het heel prettig om iemand hier in Nederland te kennen die zich met geomantie bezig houdt.

Maar Dick gaat verder dan de geomantie. Hij raakt de gemanifesteerde mens en schudt wakker. Vragen komen weer op, wat ben ik, wie ben ik, wat is er in mij, wat is dit in mij, wat manifesteert zich in mij, welke energieën heb ik om me heen verzameld, welke verbindingen ga ik aan, wat voed ik en wat voedt mij, wat voor wereld creëer ik, wat was mijn opdracht waarvoor ik hier ben, hoe kan ik mij zelf in het hier en nu leven als mijn Zelf?

Het is de eerste keer dat ik op ?deze plek? in Giessenburg kom. Het cursuslokaal ligt aan de rand van een bosje bij een boomgaard en heeft uitzicht over het landschap daar achter.
Binnen is het droog en warm, met de geur van appels en kruiden.
Buiten is het vochtig. Het water staat hoog, net onder en hier en daar boven het maaiveld.
De vruchtbomen zijn oud, ze hebben gedraaide stammen en zijn een samenwoning aangegaan met paddestoelen, vogels, warmbloedige dieren, amfibieën, insecten, spinnen, mossen en schimmels en ook met andere planten. Daarnaast huizen er andere energieën, Deva?s, kabouters en andere wezens.
Er lopen energiebanen. En water loopt ook over en in banen.
Er is hier een plek die duidelijk aarding geeft en een plek die lucht en een die licht geeft. Waterplek is makkelijk te vinden. Water is hier gewoon veel en vandaag is het water rood. Is dat een kwaliteit? Er zit vermoedelijk ijzer in, veen misschien en door de vele regen is er aarde in gespoeld. Maar rood is op dit moment ook een belangrijke kleur in mijn leven, in deze periode, en is iets dat ik dus snel zal herkennen.

Verderop voorbij het land, is een grote plek ? vooral boven – waar het stil is, daarbuiten klinken allerlei geluiden.
Dit terrein, deze plek geeft een prettig gevoel. De omgeving spreekt me aan. Een stukje genetische herkenning.

Water spreekt me aan, het betekent beweging, altijd in beweging en vloeiend zijn. Houdt niet vast.

Reigers in de tuin en eenden in het water dat zich in de tuin verzameld heeft, een merel, veel vogeltjes en twee zwanen later op de dag, die cirkelen boven de plek voorbij de boomgaard.

De kachel binnen brandt en de rook gaat zoals ze gaat naar buiten, soms horizontaal en soms vertikaal, spelend met wat daar buiten is, voordat ze oplost in de grijzige lucht.

We zijn hier met z?n zessen. En leveren dus minstens het dubbele aantal thema?s.

Angst bijvoorbeeld: niet vluchten er voor maar laten stromen
Frustraties
Dank je wel zeggen tegen leermomenten, hier niet voor op de loop gaan
Oude dingen los laten
Altijd en immer vragen stellen
Bij jezelf blijven. Bij je Zelf
Het mentale, fysieke, emotionele en spirituele systeem van aardemensen

Ik kracht, ik-kracht, ikkracht wat is dat? Dat is me niet duidelijk, want het hangt af in welke context het gebruikt wordt en dus ook in welke ?taal? je spreekt.
De taal van Dick is voor mij een vreemde taal die ik niet altijd begrijp, soms ook totaal niet begrijp en af en toe ineens wel begrijp. Aha dan. Maar die taal voelt wel goed, ook door een lichaamstaal die daar bij gaat en bekender is en me aangeeft dat het wel goed zit.

Ik breng voorzichtig de twee subtiele energieën of wezens in de groep, die ik in mij herken sinds geboorte: een aan mijn linkerschouder, die er altijd is, die behoedt en beschermt, en de tweede, een innerlijk iets, dat bij mij hoort, er altijd en onveranderlijk is, dat waarneemt en mijn basis is en waarvan ik het gevoel heb dat dit een wezenlijke kern is, maar dat ik niet echt kan benoemen omdat het onbenoembaar en ondefinieerbaar is. Op het moment dat ik het waarneem, dan onttrekt het zich eigenlijk aan de waarneming, en zeker aan de beschrijving van de waarneming. Vroeger ? als Christelijk kind – dacht ik aan de Christelijke ziel, het onsterfelijke deel van me zelf, later tijdens mijn psychoanalyse ging ik meer jungiaans denken, en mijn benaming hier voor is sindsdien nogal eens veranderd, afhankelijk van de stroming waar ik me mee verbonden voelde en uiteindelijk is het nu ???.
Ik ken niemand hier die dit stuk ook herkent of dit ervaart.

Dagen later vraag ik me ook af wat datgene is dat antwoorden geeft of mij kennis laat geven aan anderen, kennis waar ik mentaal, fysiek of gevoelsmatig geen weet van heb. Dat is de derde die er altijd al is en nog subtieler is want ik neem deze zelf niet waar.

Op weg naar huis, in de donkerte en temidden van de stromende regen en kou, ergens bij Heerenveen begint de auto te ?stotteren?. Het ziet er naar uit dat hij het gaat begeven, de snelheid wordt minder, het rammelen en hikken steeds erger. In gedachten ?bezweer? ik hem, of de geest die dit veroorzaakt dat hij het vol moet houden tot ons huis en dat ik daarna met hem aan de slag zal gaan. Hij houdt vol.

We komen veilig thuis.
In de garage blijken de bougiekabels, die net vernieuwd waren, weer volledig verrot te zijn, de verdeler is niet goed meer en er blijkt een knik in de uitlaat te zitten die het spookachtige gerammel veroorzaakt.

Nathair