Imbolc 2020

Vuursalamanders dansen in mijn kleine vuur van oud hout en nieuw hout. Dit jaar hield ik een klein persoonlijk ritueel, in onze boomcirkel, omgeven door een cirkel van bloeiende sneeuwklokjes.

Ik ervoer een gevoel van diepe dankbaarheid aan Brighid en gaf eveneens een dankgebed aan de essen van de Mariakerk die 28 jaren van mijn leven de augustus en septembermaand in gouden gloed hadden gezet. Ik heb om een zegening gevraagd voor deze plek.

Moge Brigid het huis zegenen waarin je woont.
Moge ze elke haard, muur en deur zegenen
Moge ze elk hart dat klopt onder het dak zegenen
Moge ze elke hand die zwoegt om het vreugde te brengen zegenen.
Moge ze elke voet die door de poorten loopt zegenen.
Moge Brigid het huis zegenen dat jou onderdak en bescherming geeft


Toelichting: Vuur is een belangrijk element in het voorjaars festival dat valt midden tussen de winterzonnewende en de daarop volgende voorjaarsequinox. Dit door mij aangestoken vuur symboliseert de toenemende kracht van de zon de komende maanden.

Brighid is de godin van vuur, maar ook van heling en vruchtbaarheid. Zij wordt geassocieerd met deze tijd van het jaar, met Imbolc.
De heilige Brigid deelt veel van haar attributen met de godin en haar feestdag op 1 februari was oorspronkelijk gewijd aan de godin Brighid.

Herinneringen – de Oorlog van Yom Kipur – de eerste dag

we zien boven ons hoofd een vliegtuig ontploffen en vervolgens neerstorten in het veld

Zaterdag 6 oktober 1973 – Yom Kipur

Het is rustig in de kibboets op deze ochtend van de Grote Verzoendag. Ik doe het zelf ook rustig aan want samen met enkele vrienden ben ik aan het vasten.

Sdeh Nehemia

Om 09:30 knallen straaljagers door de geluidsbarrière, ik hoor daarna granaatvuur dat een halve minuut aanhoudt; dan wordt het weer stil. We kijken elkaar aan, maar dit soort gebeurtenissen overkomt ons vaker en er zal wel niets ernstigs zijn zeggen we tegen elkaar. Toch zit het me niet lekker want vrijdagavond werden er een paar jongens van de kibboets opgeroepen en ze zijn in het holst van de nacht vertrokken [Mosje, Odet] Deze zaterdagmiddag rond 13:00 wordt ook Yaïr opgeroepen, maar toch gaat iedereen verder alsof er niets ernstigs wordt verwacht.

En dan ineens om 14:00 barst er zwaar geschut in de heuvels van de Golan los. Deuren en ramen van mijn huisje trillen, de grond trilt ook. Syrische vliegtuigen scheren over, meteen gevolgd door Israëlische toestellen. Twee vliegtuigen zie ik neerstorten, een bij Kiryat-Schmona, de andere in de Golan. Boven de Golan vindt een luchtgevecht plaats, het is vanuit de kibboets goed te volgen. Een van de kibboetsnics komt met het bevel om ons klaar te maken om eventueel naar de schuilkelder te gaan.
Drie kwartier later horen we “officieel” dat we door Syrië in de Golan zijn aangevallen en door Egypte in de Sinaï.
Om 14:45 zien we boven de Golan opnieuw een vliegtuig ontploffen en neerstorten. Migs en Mirages vliegen constant over ons heen en we zien ook raketten boven ons hoofd vliegen. Er wordt aan alle kanten flink op los geschoten. De schuilkelders worden nu allemaal van voorraad voorzien en de kinderen slepen matrassen aan.
Nadat eerst al een gong heeft geslagen gaat om 15:30 de sirene, wat een teken is om de schuilkelders in te gaan. Het is nu echt menis en goed mis. Op dit moment zit heel Israel in de schuilkelders.

De sfeer bij ons in de schuilkelder is op dit moment opperbest, maar het is er wel erg warm omdat er zoveel mensen in zitten. Een van de jongens, Eddy heeft zijn bandopnameapparaat meegenomen om een verslag te maken van de gebeurtenissen. Iemand anders heeft een pick-up meegenomen en een stapel grammofoonplaten.
Er vliegen voortdurend straaljagers over, maar het geluid van buiten wordt overstemd door de muziek op de pick-up die we aan hebben staan. Veel nieuws van buiten – via de radio – is er niet. De Syriërs zeggen dat ze de Hermon hebben bezet en de Egyptenaren zeggen dat ze twee bruggen over het Suezkanaal in bezit hebben en dat er aan de oostkant van het kanaal hard is gevochten. Er wordt koffie gebracht vanuit de keuken maar wij mogen zelf niet naar buiten. Te gevaarlijk.
Om 17:30 wordt brood en beleg etc aangevoerd vanuit de keuken en wij verdelen het onder de aanwezigen. Er is meer dan voldoende voor iedereen.

De mannen van de kibboets komen mitrailleurs halen uit de opslag voorin de schuilkelder waar ik mijn slaapplek heb, en lopen nu patrouille omdat er in de Golan 8 Syrische piloten worden vermist.

19:30 Het is al een tijdje donker, zodat er geen vliegtuigen meer vliegen en we naar huis mogen. Dat is wel een opluchting want in de schuilkelder is het niet prettig zitten; er is niet genoeg plaats voor iedereen om te kunnen liggen. Met een groepje maken we de schuilkelder schoon en gaan dan naar “kamer 1” waar we met elkaar koffie met cognac drinken.
We hebben de opdracht gekregen te verduisteren en wanneer we buiten even rondlopen is het echt overal duister.
Om 21:00 krijgen we te horen dat de Egyptenaren het Suezkanaal zijn overgestoken en dat we wat grond aan hen verloren hebben. In de Golan – zegt men – is alles weer in de toestand als vóór de aanval. Maar af en toe wordt er toch nog geschoten en enkele helicopters vliegen urenlang boven en rondom ons in de lucht.
Tini en ik kunnen niet slapen en we zitten tot vroeg in de ochtend buiten met Chanan, die de wacht heeft, en Eliahu, die af en toe aan komt zetten om bij te praten tijdens het wacht lopen. Steeds weer komen er bussen het terrein binnen rijden om jongens op te halen die opgeroepen zijn voor het leger.

Na middernacht, om 01:00 uur beginnen de Syriërs de dorpen van de Druzen in de Golan te beschieten, dat kunnen wij vanuit onze duistere zitplaats voor onze kamer zien. Het maakt ons erg van streek, een diepe machteloze woede. Het houdt niet op. Maar om een uur of drie verdwijnen wij ook naar bed, ik slaap bij Tini en Narda op de vloer, dat voelt veiliger dan alleen in mijn eigen huisje.

De Jom Kipoeroorlog of Oktoberoorlog, ook bekend als de Ramadanoorlog , was een militair conflict tussen Israël en een coalitie gevormd door Egypte en Syrië, tussen 6 oktober en 25 oktober 1973

Donkere en lichte tijd van het jaar

In plaats van 4 seizoenen kun je het jaar verdelen in een donkere en lichte tijd. De komende donkere tijd zal ik bestuderen hoe onze verre voorouders daar mee omgingen

In plaats van 4 seizoenen kun je het jaar verdelen in een donkere en lichte tijd. In november begint de donkere tijd en in mei de lichte tijd. Waarom ik daar nu zo op kom? Omdat ik veel buiten ben, en merk dat mijn aktiviteiten hier in de lichte tijd van het jaar anders gericht zijn dan in de donkere tijd van het jaar. Ik was al vaker bezig met de seizoenen https://yolandavannieuwkoop.wordpress.com/2019/08/03/jaarfeesten/

We maken als mensen in Europa echter de indeling in 4 seizoenen van elk 3 maanden. Je leert ze op de basisschool. Wat ze je dan nog niet leren is, dat we daar op een rare administratieve manier in zijn gaan definiëren, en wat je ook niet leert is dat niét de hele wereld deze 4 seizoenen zo definieert of zelfs maar kent.

De astronomische seizoenen hebben geen “vaste” datum omdat ze afhankelijk zijn van de stand van de zon. Deze seizoensindeling is gebaseerd op de positie van de aarde ten opzichte van de zon. Een jaargetijde begint op het moment dat de zon op een keerkring óf op de evenaar komt. (Dat moment is per keer heel nauwkeurig te definiëren, bijvoorbeeld op 21 juni om 08 uur 15)

De seizoensverschillen op onze breedtegraad ontstaan door de schuine stand van de as waar de aarde om draait. Op de evenaar zijn deze seizoensverschillen niet zo waarneembaar.

De meteorologische seizoenen zijn een pseudo-wetenschappelijk administratief verzinsel en vastgelegd op basis van een internationale overeenkomst. Deze seizoenen beginnen op de volgende vaste data in de westerse kalender: 

1 maart – lente

1 juni – zomer 

1 september – herfst 

1 december – winter

Steeds worden drie opeenvolgende kalendermaanden als één seizoen beschouwd. Ze beginnen steeds op de eerste dag van de eerste maand en eindigen op de laatste dag van de derde maand.

Engelen

De Engelen = Keroubim
 1. de Aartsengelen (de Bnei Elohim),
 2. de Vorsten (de Elohim),
 3. de Deugden (de Malachim),
 4. de Machten (de Seraphim),
 5. de Overheden (de Haschmalim),
 6. de Tronen (de Aralim),
 7. de Cherubijnen (de Ophanim),
 8. de Serafijnen (de Hayoth Ha Kadosch)

Ooit, lang geleden in 1994 deed ik een onderzoekje naar Engelen, ik spitte de Protestantse Bijbel door, doorzocht de Koran, las boeken in de bibliotheek, stroopte het internet af -ja dat bestond toen ook al!- maar eerlijk gezegd kwamen er niet héél veel Engelen boven water. Engelen waren niet populair in die tijd. In apocriefe bijbelboeken en in Joodse geschriften en wetenschappelijke verhandelingen teruggaand tot Mesopotamië was meer te vinden, maar de taal was moeilijk te begrijpen, vond ik. Ik kwam tot een Joods-Christelijke indeling met daaronder een aantal namen van “gesignaleerde” Engelen.

Sindsdien is er een hype van new-age Engelen gekomen, de definitie van een Engel is voor iedere groep weer iets anders, de oorsprong varieert, mensen kopieerden en plakten vervolgens van elkaar en maakten eigen composities, en ik vind het nu, na 25 jaar, nog moeilijker om een eerlijk verslag er van te maken.

Waarom zou ik dat dan willen doen, Engelen definieren? Omdat ik ze natuurlijk óók ben tegengekomen, die energie die ik definieer als “Engel” en mijn cerebrale systeem wil graag definities en begrippen want hoe kan ik er anders over vertellen?

leven als “mijn zelf”

wat voor wereld creëer ik,
wat was mijn opdracht waarvoor ik hier ben,
hoe kan ik mij zelf in het hier en nu leven als mijn Zelf?

Soms is het goed jezelf vragen te stellen

En die vragen terug te laten komen,

Als ijkpunten op je pad.

Wat voor wereld creëer ik,

wat was mijn opdracht waarvoor ik hier ben,

hoe kan ik mij zelf in het hier en nu leven als mijn Zelf

Vixen, 2013 – 2019wat ben ik

Jaarfeesten, Quarterdays en Cross quarter days

Wij vieren deze week oogstfeesten. Hoe zit dat, vroeg ik me een paar jaar geleden af en ging spitten.
Over de Paganistische vieringen gaat dit blog. Die indeling van het jaar in 8 feesten is nieuw, ontworpen in onze moderne tijd, een kalender met 8 vieringen, de quarterdays en de “Cross Quarter Days”

Een kort verslag van een langdurige verkenning van de quarterdays en cross quarterdays, de kwartaaldagen en de midkwartaaldagen, jaarfeesten en maanfeesten

Wij vieren deze week oogstfeesten. Hoe zit dat, vroeg ik me een paar jaar geleden af en ging spitten.

Quarterdays zijn de kwartaaldagen, met deze namen worden de zonnewendes en equinoxen bedoeld, ze verdelen het jaar in vier delen, de 4 seizoenen. Was dat vroeger voor onze verre voorouders ook zo? Sommigen menen van wel, maar resultaten van onderzoeken zijn niet eenduidig, er zijn niet zo veel geschriften van 3000 jaar en ouder van de inwoners van Europa, en die er zijn, zijn moeilijk te interpreteren. Er zijn publicaties uit latere tijd, maar daarin staan sec meer de ideeën hoe men in die latere periode dacht over eerdere periodes. Mythen, sagen, legenden en verhalen van West Europa werden grotendeels pas laat op schrift gesteld, toen het christendom heerste en het is diep spitten om daarin tot de bron te raken. Wij mensen proberen ook nu nog altijd archeologische vondsten te duiden, maar we kijken er naar met een 21e eeuwse mindset.

Professor Alexander Thom stelde in de jaren zestig een nauwkeurige en werkbare prehistorische kalender voor. Thom stelde voor dat het prehistorische jaar was verdeeld in 16 ongeveer gelijke delen, of ‘maanden’, voornamelijk gebaseerd op de zonnewendes en de equinoxen. Hij concludeerde dit aan de hand van bewijsmateriaal dat werd verzameld uit eigen onderzoeken van zo’n 300 prehistorische sites,

Aan weerszijden van de zomerzonnewende, werden volgens hem feesten gevierd, die Thom definieerde als de mei-dag en de Lammas-dag (d.w.z. Beltane / Lughnasa) zoals die zich voordeden toen de declinatie van de zon + 16º.67 ± 0,14 was (Thom 1967, 110). In de huidige Gregoriaanse kalender komt dit overeen met datums rond 6-8 mei voor Beltane en 5 – 7 augustus voor Lughnasa (McCluskey 1989, S18).

Tijdsberekening en de kwartaaldagen
De zonnewendes en de equinoxen kunnen door astronomen worden berekend tot op de dichtstbijzijnde nanoseconde. Deze Kwartaaldagen zijn zeer vaste dagen.

Maar onze voorouders vierden waarschijnlijk andere feesten, dan die zonnewendes en equinoxen, zoals Thon uit zijn onderzoeken concludeerde.

Paganisten – een moderne spirituele stroming – maakte er een kalender van met 8 vieringen: de quarterdays (zonnewendes en de equinoxen) en de “Cross Quarter Days” (ook wel  “mid-kwartaal dagen” genoemd) Deze laatsten markeren de punten halverwege de tijd tussen de zonnewendes en de equinoxen. Deze belangrijke seizoensdata worden gevierd op de festivals van Imbolc (februari), Beltane (mei), Lughnasa (augustus) en Samhain (november).

Over de Paganistische vieringen gaat dit blog. Die indeling van het jaar in 8 feesten is nieuw, ontworpen in onze moderne tijd, en uitgedragen in veel Paganistische bewegingen, ze vult een leemte, een hang naar traditie, de behoefte aan rituelen, haakt aan bij andere stromingen uit de 20e eeuw en begint zelf al bijna een nieuwe traditie/leer/godsdienst/religieuze stroming te vormen.

Cross quarterdays

Crossquarter days zijn niet zo eenduidig op een datum vast te prikken. Er zijn nogal wat verschillende manieren om deze te bepalen, wanneer doen ze zich precies voor?
1. De eenvoudige indeling
Sommigen maken het eenvoudig en zeggen dat Samhain (het Keltische Nieuwjaar) op 1 november is. Imbolc op 1 februari, Beltane op 1 mei en Lughnasad / Lammas op 1 augustus.
2. De helft van de dagen
Anderen hebben een andere manier om de Cross Quarter Days te berekenen. nl precies halverwege tussen de zonnewendes en de equinoxen Als je bijvoorbeeld in 1997 exact de helft van het aantal dagen tussen de zomerzonnestilstand en de herfstnachtevening nam, vond Lughnasad op woensdag 6 augustus plaats.
3. Astrologisch
Kathy Jones, een begaafd toneelschrijver, auteur en autoriteit op het labyrint rond de Tor in Glastonbury (Engeland), definieert de Cross Quarter Days astrologisch. Kathy voelt dat deze achtvoudige punten voorkomen bij vijftien graden van de Vaste Tekens van Stier, Leo, Schorpioen en Waterman.
4. De maan indeling
De zon bepaalt de zonnewendes en de equinoxen. Veel mensen vinden het leuk om de vier Cross Quarter Days te relateren aan de vier fasen van de Maan.
Samhain, het Keltische Nieuwjaar, is daarbij de Nieuwe Maan. Dus Samhain vindt plaats op de Nieuwe Maan het dichtst bij 1 november.
Beltane is de Volle Maan het dichtst bij 1 mei enz.
4b. Maan indeling. Er is ook nog een alternatieve manier om deze maanindeling te doen, nl met de volle maan op Samhain, en zo verder door de jaarlijkse cyclus.

Lijstje Cross quarterdays berekend aan de zonnestand

Naam van het festival — Datum van de zon
Samhain 1 nov (alt 5-10 nov) ≈ 15 ° ♏15 graden Schorpioen
Imbolc {im ‘molc} of {im’ bolc} –  2 feb (alt 2-7 feb) ≈ 15 ° ♒15 graden Waterman
Beltane 1 mei (alt 4-10 mei) ≈ 15 ° ♉15 graden van Stier
Lughnasadh (loo-na-sah) of (loon-sah) – ook bekend als Lammas, 1 augustus (alt 3-10 augustus) ≈ 15 ° ♌15 graden van Leeuw,

Maanvieringen

1. “Maan vieringen” van de “Cross Quarter Days” kunnen worden gevierd op de dagen met een Volle maan, meestal de volle maan die het dichtst bij de traditionele kwartaaldatum ligt óf de 2e volle maan na de voorgaande kwartaaldatum. Dit zou de sabbat van de maan ergens tussen negenentwintig en negenenvijftig dagen na de vorige zonnewende of equinox plaatsen.

2. Maanvieringen van de “Cross Quarter Days” kunnen óók worden gevierd op de dichtstbijzijnde maanfase die past bij die “Cross Quarter Day”

3. Cyclus van 8 feesten ingedeeld naar de maan
Maanfase – Naam – Feest – steekwoord

[Nieuwe maan] Nieuwe maan, Winterzonnewende, Begin
[Wassende maansikkel] Wassende maansikkel, Imbolc, Initiatief
[Eerste kwartier] Eerste kwartier, voorjaars Equinox, Groei
[Gibbous moon] Wassende Maan ,Beltane, vervolmaking
[Volle maan] Volle maan, Zomerzonnewende, Helderheid

[Afnemende Maan] Afnemende Maan, Lammas / oogstfeest, delen
[Laatste kwartier] Maan van het laatste kwartier, Herfst Equinox, Afname/achteruitgang
[Balsemieke maan] Afnemende maansikkel, Samhain/Halloween, voorbereiding

Er zijn nog veel meer methoden die worden gebruikt om Cross-Quarter-punten te bepalen en vervolgens te vieren, zoals de door de bloei van de Hagedoorn (Hawthorn) aangegeven Beltaneviering in Groot-Brittannië of het wetenschappelijke berekende ‘wortelgemiddelde’, die de afstand langs de horizon berekent die de zon zal hebben afgelegd vanaf de Equinox-opkomst tot aan Beltane.

Bronnen:

 • Thom
 • McCluskey
 • Kathy Jones
 • En veel anderen

Hartzeer 2

PTSS. Vind dat ik er héél goed mee om ga, (meditatie, zang, aandacht, etc) maar het venijn zit in de diepte: PTSS door al die schade van aardbevingen en de afhandeling er van

Ik had het weekend van 7 juni last van nare asymptomische hart klachten; geen hartaanval gehad, bleek uit bloed- onderzoek en inspanningstest, ik ben uitzonderlijk gezond volgens al die resultaten, maar ik vermoed wel dat mijn kleine bloedvaten misschien niet altijd zo goed meer reageren als ze wel zouden moeten. En natuurlijk heb ik ook PTSS door al die schade van aardbevingen en de afhandeling er van.

Heb zo’n oxymeter aangeschaft. Als ik me moe in mijn hoofd of lijf voel meet ik, hartslag en O2.
Soms is het gehalte aan zuurstof wat lager dan normaal 98. Daardoor voel ik me dus wat vermoeid.

Hoe komt dat? Juist, de PTSS. Zelf vind dat ik er héél goed mee om ga, (meditatie, zang, aandacht, etc) maar het venijn zit in de diepte

Huisarts raadt ademhalings oefeningen aan want ze merkte op dat ik te hoog adem haal. Oeps, ja, dat klopt, en te snel, vandaar dat er soms minder zuurstof in het bloed zit. Ademhalingsoefeningen doe ik met yoga en meditatie ook al, maar nu dus even een andere waarnemingstechniek. Dat wordt de volgende stap.

En ondertussen: gewoon rustig doorleven dus.

Leesvoer

Via de NS heb ik een gratis Kobo Plus ebook-abonnement voor 2 maanden.

Via de NS heb ik een gratis Kobo Plus ebook-abonnement voor 2 maanden. We hebben een Kobo e-reader, maar het abonnement, dwz een boek daaruit dus, kan ook op mobiel, de tablet of PC gelezen worden. Keuze uit meer dan 300.000 boeken.

Nu was het installeren op de Kobo e- reader niet zo eenvoudig. In eerste instantie kreeg ik een rare melding.

Dat was in de e-reader, op de PC gaf het geen enkel probleem. Nadat ik mijn irritatie losgelaten had leek me het best uit te loggen op de Kobo en weer in te loggen, en ja, na opnieuw instellen van WIFI en mijn inloggegevens ging synchronisatie goed en kwam mijn eerste boek op het scherm:

Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt

Waar gaat het boek over

Koreaanse megabestseller over spirituele wijsheid en het belang om rust te vinden in een drukke wereld van een van de invloedrijkste
boeddhistische leermeesters van dit moment. Auteur: Haemin Sunim

Rust vinden in een drukke wereld.

Er staat voor mij eigenlijk niets nieuws in, maar wel een aantal goede herinneringen, soort duwtjes “weet je nog” en “herinner je je dat …..”

Fijn, het zit weer in het bewust zijn
Vixen

De Voorouders

Wanneer je onderzoek doet naar jezelf, kom je ook al je soorten voorouders tegen, de bloedverwanten, de stamgenoten, de totemwezens, de persoonlijke spirits, de “goden en godinnen”

Voorouders zijn er in Soorten

 • Voorouders van de familie: onze ouders en grootouders en overgrootouders, enz. Dit zijn bloedverwanten met wie we mogelijk een levende band hebben gehad. Het zijn voorouders van het gezin waaruit je voortkomt, die in dromen en visies kunnen verschijnen als gidsen, raadgevers en voogden.
 • Ras en nationale voorouders: van het ras of de natie waarin we zijn geboren en / of leven. De meeste mensen hebben een gemengd raciaal erfgoed. Wij zijn een beetje van Picten, Angelen en Saksisch bloed, Keltisch, Viking, Noormannen, Frans, Caraïbisch, Afrikaans, Duits, enz. We hebben wortels in al deze nationaliteiten, die op een of ander moment bijzonder sterk tot ons kunnen spreken.
 • Persoonlijke Spirituele Voorouders: het persoonlijke spirituele zelf van al onze vorige incarnaties.
 • Stam- of Totem Voorouders: elke persoon hoort tot een stam- of totem-groep of soort. Zo zijn er Slange-mensen, wolf-mensen, paard-mens enz., Elk afstammend van een originele universele Slang, wolf of paardmens. We zeggen nog steeds instinctief ‘Ik ben een kat-persoon’ of ‘Ik ben een hond-persoon’ of ik ben een paardenmens.
 • Eerste voorouders: dit zijn de bovennatuurlijke wezens in de verschillende scheppingsverhalen van de wereld, die de aarde en de eerste menselijke wezens hebben geschapen. Deze eerste voorouders zijn geboren uit de aarde en uit de sterren en hebben door de eeuwen heen alle vormen van leven op aarde beïnvloed.

Wanneer je onderzoek doet naar jezelf, kom je ook al die voorouders tegen, de bloedverwanten, de stamgenoten, de totemwezens, de persoonlijke spirits, de “goden en godinnen”

Het is een tijdje geleden dat ik hier over las, van de week kwam het ineens weer op en maakte ik de aantekeningen. Nu nog even de schrijver vinden die ooit het idee aan reikte.

Horen

ik bleek vorig jaar bij de KNO arts 70% doof te zijn.

Vorig jaar was ik bij de audicien én bij de KNO arts in het UMCG, vanwege doofheid én vanwege tinnitus. Bij mij werd de doofheid steeds duidelijker omdat ik mensen steeds slechter ging verstaan. Jann zei ooit “oostindisch doof” maar dat was gemeen, ik bleek vorig jaar bij de KNO arts 70% doof te zijn. Ik kreeg twee gehoorapparaten voorgeschreven.

Elke ochtend dat ik mijn gehoorapparaten in doe en de vogeltjes weer hoor kan ik daar zó van genieten, dan stroomt er een blijdschap door mijn hele lijf. Ik ben dankbaar voor die mogelijkheden in deze tijd, mijn grootmoeders hadden dat niét.