Steenmarters

Vanmorgen vroeg kwam ik tot de verschrikkelijke ontdekking dat onze kippen gedood waren. Ik vond ze naast elkaar, zonder kop, buiten hun nachthok liggen. Na inspectie bleek dat een plank van de schutting waartegen de ren stond door deze beesten vernietigd was, waarna de marters omhoog geklommen waren over het fijne gaas tot het gaas met grotere mazen, waar ze blijkbaar wel doorheen konden. De kippen konden daar niet doorheen naar buiten gesleept worden dus hun moordpartij was nogal zinloos, ook voor henzelf.
De buurvrouw vertelde me later dat ze ‘s avonds rond een uur of 11 een groepje Steenmarters in haar tuin was tegengekomen.

We hebben al meer dan 20 jaar kippen, de bunzingen hadden we ook al gehad, maar die konden er echt niet bij en ik dacht dat het kippenhok aardig roofdier-dicht was, wat een sneue ellende!

Steenmarters gesignaleerd | Oosterwijtwerd

Steenmarters gesignaleerd
Door Yolanda op 8 juli 2011

De steenmarter heeft een bruine vacht met een witte tot grijswitte keelvlek. Door de keelvlek loopt een donkere streep die de vlek in twee helften splitst. De kop-romplengte is 40 tot 48 centimeter. De staart wordt gemiddeld 26 centimeter lang. De dieren worden gemiddeld 12 centimeter hoog en wegen 1,3 tot 2,5 kilogram.
De steenmarter is overwegend een carnivoor. De steenmarter schaamt zich er niet voor om kippen en ander pluimvee in zeer korte tijd uit hun hokken en rennen te jagen, 5 tot 10 kippen per nacht is niet ongewoon.
Marters in dorpen jagen soms in kleine groepjes van vier à vijf dieren. (bron wiki)
Meldingen kun je doen op http://waarneming.nl/obs/create en een overzicht van steenmarters is te vinden op http://waarneming.nl/soort/view/421

De steenmarter is een beschermde diersoort volgens de Flora- en faunawet (Ffwet). Dat betekent dat steenmarters niet gevangen, verjaagd of gedood mogen worden, ook niet als ze overlast veroorzaken in uw omgeving of in uw huis.

Bij overtreding van de Flora- en faunawet kunt u te maken krijgen met een overtreding, danwel misdrijf, krachtens de wet op de economische delicten (WED). Bestrijding van de steenmarter is dus niet legaal. Het vangen en verplaatsen van steenmarters is aan een vergunning onderhevig.

De Gemeente Echt gaf onlangs een groot aantal tips over het weren van Steenmarters uit de woonomgeving. http://www.echt.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=200&stukid=4505

Powered by ScribeFire.

Advertisements

Author: Vixen

Tarotist, Celtic Reiki Master, Spiritual writer, OBOD druid Fractal artist, Webdesigner, Webdeveloper, Photography,